Felhasználási feltételek

Danubid.hu – Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

(Utolsó módosítás: 2018.03.26)

A jelen Általános Felhasználási Szerződés a 2018. Március 26. napján, vagy az azt követően regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztráció napján lép hatályba. Az alábbiak tartalmazzák azon feltételeket, amelyek alapján a Danubid hozzáférést nyújt szolgáltatásaihoz.
Jelen feltételek a Danubid.hu domainen és aldomainjein, és valamennyi egyéb Danubid-védjegy alatti honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkoznak.
Mielőtt a Danubid felhasználójává válhatna, el kell olvasnia és el kell fogadnia valamennyi jelen Felhasználási Szerződésben foglalt, illetve ahhoz kapcsolódó feltételt. A Felhasználási Szerződés jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és a Danubid között.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) Lukács László (a továbbiakban, mint Üzemeltető illetve mint Danubid) által üzemeltetett http://www.danubid.hu, online aukciós piactér felhasználóira, látogatóira, eladóira és vásárlóira vonatkozó felhasználási szabályokat, rendelkezéseket és irányadásokat tartalmazza.
A felhasználói a regisztráció, az eladói aktiválás illetve a vásárlások és szolgáltatások igénybevételével szerződött ügyfele lesz az Üzemeltetőnek, illetve a regisztráció végrehajtásával tett kifejezett szándéknyilatkozattal, a regisztrált felhasználó elfogadja és elismeri, hogy az Üzemeltető és a felhasználó között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

I. Regisztráció

1. Az Üzemeltető által működtetett Danubid online aukciós piactér elérhető mindazok számára, akik az oldalon regisztrálnak, valamint jog- és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó elismeri, hogy az alábbiak közül legalább az egyik vonatkozik rá
- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
- 14. életévét betöltött kiskorú személy, azonban az oldal felhasználását minden esetben szülő vagy törvényes gondviselő jelenlétében végzi, aki egyben a felhasználási feltételek
betartásáért valamint minden egyéb következményért felel, vagy
- gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával használja az oldalt.

2. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a saját személyes, valós adatait megadni. A Danubid, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Danubid online piacterének használatából kizárni.

3. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhatja más személy, ismert ember, márka vagy védjegy alatt álló név részét vagy egészét, cég, webáruház, egyéb online vagy offline azonosításra alkalmas információt, mely reklámnak minősülhet. Ez alól kivételt képeznek a Danubid Bolt előfizetők, akik felhasználói neve saját weboldalukat, webáruházukat vagy annak részét tartalmazhatja, reklámozhatja. Amennyiben a felhasználónév ennek nem tesz eleget, a regisztrált felhasználó kizárásra kerülhet, mely esetben semmilyen kártérítési vagy egy követeléssel nem élhet, valamint amennyiben a név, védett név, vagy márka jogtulajdonosa kártérítési igénnyel él, azt teljes mértékben a regisztrált felhasználó viseli. A felhasználónév nem tartalmazhat továbbá semmilyen saját vagy más elérhetőségére utaló adatot, pl. telefonszámot, URL címet, Google vagy PayPal azonosítót, trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Danubid jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését letiltani, felfüggeszteni, törölni, mellyel kapcsolatosan a kártérítési vagy jogorvoslati lehetőséget a Danubid előre kizárja.

4. A Danubid rendszere a felhasználókra regisztrációs szinteket alkalmaz. A regisztrációt követően a felhasználó nem ellenőrzött jogosultságot kap. Az vásárlói aktiválást a felhasználó számára, regisztrációkor megadott email címre megküldött levélben szerelő lépések alapján lehet elvégezni. Ezt követően a vásárló díjmentesen tudja igénybe venni a Danubid online piacterét, mint vásárló és licitáló, valamint jóváhagyott licitáló státuszt kap. A felhasználó teljes jogú, vagyis aukcióindítási lehetőséggel is rendelkező felhasználóvá akkor válik, ha bankszámlaszámla számot ad meg és a Danubid által megadott számlaszámra 100,- Ft vásárlói aktiválási összeget átutal és ez az összeg a Danubid e célra megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül. A mindenkori banki adatokat, valamint az átutaláshoz szükséges egyéb információkat és rendelkezéseket a Gyakran ismételt kérdések (továbbiakban GYIK) menüpontban, az erre kialakított fejezet alatt olvashatja. Az eladói aktiválási díj csak és kizárólag egyszer terhelt és egyszer megfizetendő díj, az összeg visszatérítésére nincs mód, ezt a Danubid adminisztrációs célokra fordítja, azonban az összeg a regisztrált felhasználó Danubid számláján virtuális formában kerül jóváírásra, mely összeg teljes mértékben hirdetési kiemelések és díjtételes szolgáltatások igénybevételére használható fel.

5. A Felhasználó által megadott személyes adatok a személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, úgy azt a felhasználó haladéktalanul köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

6. A Felhasználó kérheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Danubid-al létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Danubid akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Danubid felé, illetve minden tranzakciója lezárásra került, nincs folyamatban lévő licitálása, aukciója vagy egyéb tranzakciója. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait a Danubid a jogszabályokban előírt formában és ideig köteles megőrizni.

7. A felhasználói fióktörléssel kapcsolatosan, fióktörlést megelőzően vagy azt követően a Danubid felhasználója nem kérelmezheti a megfizetett aktiválási díj, valamint a jóváírt összegének visszatérítését, melyet minden felhasználó elfogad. Ennek értelmében a megfizetett 100,- Ft eladói aktiválási díjra semmilyen formán nem kérhető és igényelhető visszatérítés vagy kártérítés, illetve egyéb jogcím alapján történő visszafizetés.
Negatív egyenleg esetén a Danubid kizárólag a fiókban ténylegesen megjelenő tartozási egyenleget fizetteti meg,. Amennyiben törlési igény esetén a fiók alatt megjelenő egyenleg összege 0,- Ft, tehát sem tartozás, sem levásárolható egyenleg nem jelentkezik rajta, úgy a Danubid nem igényel további díjfizetést a törléshez, valamint a felhasználó sem tarthat igényt semmilyen jellegű visszatérítésre vagy kárigényre.

8. A Danubid jogosult a regisztrált felhasználó regisztrációs és bejelentkezési IP címét a regisztrációkor illetve ezt követően a bejelentkezések során tárolni, rögzíteni, a visszaélések, károkozások, valótlan felajánlások, licitálások illetve csalások kiszűrése érdekében. Amennyiben egy felhasználó bármilyen jellegű visszaélést, valótlan licitet vagy termék felajánlást, illetve egyéb, törvénybe, vagy ÁFF-be ütköző tevékenységet végez a Danubid oldalán, a Danubid jogosult a felhasználót véglegesen kitiltani a Danubid oldalától IP cím alapján, illetve a szolgáltatók bevonásával eljárást kezdeményezni, és a visszaélést okozó IP címe alapján történő valós adatainak megállapításával feljelentést tenni.

II. A Danubid oldal felhasználási költségei

9. A Danubid használata a vásárlói közösség felé teljes mértékben díjmentes, sem regisztrációs, sem havi illetve aukciós díjat, előzetesen vagy utólagosan fizetendő licitálási lehetőségi díjat nem tartalmaz.

10. A Danubid szolgáltatás az eladók felé aktiválási díjköteles, mely egyszeri összegben, csak és kizárólag élesítés alkalmával fizetendő, ennek mértéke bruttó 100,- Ft. A megfizetett eladási élesítési díj visszatérítésére nincs mód, azonban ezt az összeget az eladói kredit egyenlegében írjuk jóvá, mely értelében eladói aktiválást követően a felhasználónak, mint eladónak a virtuális számlaegyenlegén jelenik meg, melyet teljes mértékben eladási kiemelésekre illetve díjköteles szolgáltatásokra fordíthat. Az aktiválási díjat követően a felhasználóknak, mint eladóknak kötelező jellegű költsége nem jelentkezik, sem általános kategóriában történő normál aukció indításakor, listázáskor, sem pedig sikeres eladás esetén. Minden eladónak lehetősége van azonban díjköteles kiemelések illetve többlet szolgáltatások igénybevételére, saját döntése és igénye alapján.
11. A Danubid oldalán elérhető olyan főkategória, melyben a hirdetés feladásának indítási díja van, például „járműértékesítés”. Ez esetben az eladást szintén nem terheli sikerdíj, azonban a termék kikiáltási vagy minimál árának függvényében egyszeri, aukcióindítási díj kerül felszámolásra. Ez esetben azonban sikertelen értékesítés és újra listázás esetén a felhasználó mint aukció indító erre a hirdetésre teljes összegű díjkedvezményt kap, mely nem csak a megfizetett aukció indítási díjra, hanem az igénybe vett további fizetős kiemelésekre is vonatkozik. Ennek értelmében egy például 90.000,- Ft kikiáltási értéken hirdetett robogó, egy félkövér kiemeléssel (100,- Ft indítási + 100,- Ft kiemelési) összesen 200,- Ft-os díjterheléssel indítható és tölthető fel, azonban ezt sikertelen értékesítés esetén akár 99 alkalommal újraindíthatja, további díjtérítés nélkül.

12. A Danubid oldalán a díjmentes normál aukción túl lehetőség van egyéb, díjköteles aukció típus indítására is, Ilyen például az „Első licites aukció”, melyben kötelező minimál árat megadni, mely díjköteles szolgáltatás.

13. Az oldal minden regisztrált felhasználójának 0,- Ft-os egyenlege, és 0,- Ft-os hitelkerete kerül beállításra. Eladóként történő élesítés esetén a 0,- Ft-os egyenleget a regisztrációs díj beérkezését követően a Danubid a regisztrált eladónak +100,- Ft-os egyenlegben állítja be. Ennek az egyenlegnek felhasználása esetén (kiemelések, díjköteles szolgáltatások és vagy kategóriák igénybevételével) a felhasználói fiókja korlátozásra kerül. Javasolt minden felhasználónak feltöltenie egyenlegét a fiók korlátozás elkerülése érdekében.

14. Valamennyi felhasználó aktuális egyenlegétől függetlenül bármikor végezhet további egyenleg feltöltést, mely esetben (pozitív egyenleg pillanatában indított meghatározott összegű egyenleg feltöltés esetén) egyenleg feltöltési bónuszra is jogosult lehet. Ennek részleteiről és mindenkor aktuális GYIK menüpontban olvashat.

15. Valamennyi felhasználónak a tartozási egyenleg elérése esetén ki kell fizetnie és meg kell térítenie tartozását, azonban a tartozási egyenleg kiegyenlítésére bármilyen alacsonyabb összeg esetén is igényt nyújthat be a szolgáltató (hosszabb ideig tartó passzív státusz, korábbi megbízhatatlan fizetési morál, stb.), mely esetén a felhasználónak tartozását maximálisan 8 munkanapon belül rendeznie kell. A Danubid oldalán a felhasználó fiókjában megjelenő, az igénybevett díjköteles szolgáltatások által keletkezett tartozási egyenlegét minden felhasználó magára nézve kötelezőként elismeri, a nyilvántartás és egyenleg hitelességét kifejezetten elfogadja, valamint vállalja annak befizetését a Danubid üzemeltetője felé, a maximális hitelkeret elérését, vagy ezt megelőzően érkezett fizetési felkérést követően maximálisan 8 munkanapon belül.

16. A Danubid felhasználójának indokolt esetben jogában áll egyedi hitelkeret megállapítására és kérelmezésére, melyet a „Kapcsolatfelvétel” menüben tehet meg. A díjköteles szolgáltatások gyakori igénybevétele, valamint hosszabb távú pontos és megbízható fizetési morál esetén a felhasználó igényelhet az előre beállított 7.000,- Ft-nál magasabb hitelkeretet is, mely elbírálása és jóváhagyása teljes mértékben az üzemeltető döntésére és megítélésére van bízva, ennek elutasítása, illetve növekmény összeg megállapítása esetén jogorvoslati lehetőség nincs.
Amennyiben a felhasználó saját egyedi megítélése alapján tiltani kívánja a tartozási egyenleg lehetőségét, úgy ezt az üzemeltető köteles beállítani és jóváhagyni elbírálási lehetőség nélkül. Ez esetben a felhasználó díjköteles szolgáltatásokat kizárólag előre feltöltött, pozitív egyenleg esetén vehet igénybe, azonban meg is kíméli magát a tartozási egyenleg felhalmozásától.
Díjfizetés, egyenleg feltöltés nélkül 0,- Ft-os egyenleg esetén az oldalt díjmentes funkcióinak igénybevételével használhatja (normál aukció, díjköteles kiemelések és szolgáltatások nélkül).

17. Minden felhasználónak, mint eladónak jogában áll az oldal alapvető szolgáltatásait és normál aukcióit kiemelések nélkül, így díjmentesen igénybe venni (hagyományos aukció, fix áras aukció, holland aukció), azonban a szabadon és egyéni döntés alapján kiválasztott és igénybevett díjköteles szolgáltatások által létrejött tartozási egyenleget minden felhasználónak kötelessége megfizetnie, ennek nem teljesülése esetén a Danubid üzemeltetője jogi illetve egyéb tartozás kezelési lépéseket tehet a tartozás megfizetésének érdekében, mely eljárások valamennyi költsége a díjfizetéssel elmaradó felhasználót terheli.

18. A Danubid oldal mindenkor érvényes felhasználási költségeiről minden felhasználó a minden oldal alján megjelenő „Felhasználási költségek” menüpontban tájékozódhat. Minden felhasználóra a mindenkori „Felhasználási költségek” díjtáblázat van érvényben, melyet az oldal valamennyi felhasználója kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőként elismer.

19. A Danubid Bolt szolgáltatás igénybevevői és felhasználói, mint kereskedelmi partnerek illetve webáruház üzemeltetők a Danubid oldalát térítési díj ellenében vehetik igénybe. Danubid Bolt regisztráció esetén a bolt élesítés regisztrációs és adminisztratív költsége a hagyományos eladókéval azonos egyszeri bruttó 250,- Ft, azaz kettőezer-ötszáz forint, mely csak és kizárólag Bolt indításkor, nyitáskor kerül felszámításra, és ennek az összegnek is a duplája, bruttó 500,- Ft kerül a felhasználói egyenlegben jóváírásra. Ezt követően a Danubid Bolt tulajdonosának, mint a Danubid felhasználójának rendszeres havidíj illetve egyéb kötelező időszakos díjfizetési kötelezettsége a kiválasztott díjcsomagjának függvényében keletkezik. Ezen felül minden Danubid Bolt tulajdonos kizárólag sikeres eladásai után úgynevezett sikerdíjat, értékesítési jutalékot fizet a Danubid-nak, a leütési érték vagy eladási ár alapján, melynek értelmében (az egyszeri regisztrációs költségen és az alacsony havi termékfeltöltési díjon túl) csak és kizárólag akkor történik automatikus költség terhelés a felhasználó egyenlegében, amikor az eladó is új bevételhez jut sikeres eladása révén. Ettől függetlenül persze a Danubid Bolt üzemeltetője, mint a Danubid kereskedelmi partnere is igénybe vehet díjköteles kiemeléseket illetve egyéb szolgáltatásokat. A Danubid Boltok üzemeltetőinek lehetősége nyílik kettő, kiemelt bolt díjcsomag választására is, mely mindkét esetben kifejezetten magas termékszám feltöltést tesz lehetővé, valamint az „ajánlott bolt” titulussal tovább javíthatja eladási eredményeit a felhasználók bizalmának elnyerésével, illetve magasabb havidíj fejében jelentős eladási sikerdíj jutalék kedvezményben részesülnek. A három alap díjcsomag, valamint két prémium Bolt csomag
aktuális díjszabása és egyéb információi minden esetben az oldal alján, a Felhasználási Költségek menüpontban érhetők el és tekinthetők meg.

20. Díjköteles szolgáltatások: A Danubid fenntartja magának azt a jogot, hogy a Danubid online piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei és az egyes díjtételek külön szabályai a Danubid aktuális díjszabásában tekinthetőek meg.

21. A Danubid jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Visszamenőlegesen illetve előzetes értesítés nélkül a Danubid nem jogosult a szolgáltatási díjak módosítására vagy aktuálisan elérhető szolgáltatás díjköteles bevezetésére. Nem vonatkozik jelen korlátozás azokra a szolgáltatásokra, melyek jelenleg nem elérhetők a Danubid oldalán, a jövőben kerülnek bevezetésre, meghirdetésre, és bevezetésük eleve díjköteles szolgáltatásként történik.

22. A Danubid az eladó által igényelt kiemelések és egyéb díjköteles szolgáltatások térítési díjait az igénybevételt követően azonnal számolja fel és terheli a Felhasználó egyenlegére. Ezzel kapcsolatosan a Danubid utólagos reklamációt nem fogad el.

23. A Danubid a felhasználói fiókban kiemelések és díjköteles szolgáltatások igénybevételével felgyűlt felhasználói egyenleget jogosult általa megítélt összeghatár és vagy időszak elteltével kiszámlázni. A regisztrált felhasználó, mint eladó kifejezetten elismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, hogy a Danubid oldalán igénybevett díjtérítéses szolgáltatások ellenértékét megfizeti, ennek elmulasztása esetén a Danubid a felhasználó fiókját felfüggesztheti, fiókját kizárhatja, valamint adott felhasználó új fiókkal történő regisztrációját IP cím tiltás, valamint egyéb technikai eszközök igénybevételével korlátozhatja, tilthatja.
24. A Danubid online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy úgynevezett virtuális számlát vezet a felhasználók által igénybevett díjtérítéses szolgáltatásokról. A Felhasználó a Danubid által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartását, mint hiteles, zárt informatikai rendszert elismeri, és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

25. A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A számla és a részletes elszámolás kiküldésére időszakosan, a Danubid üzemeltetője által indokoltnak tartott rendszerességgel (felhasználói egyenleg és díjköteles szolgáltatások igénybevételének gyakorisága tekintetében), de minimálisan háromhavonta egyszer történik. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a kiszámlázás tényéről, és a számla összegéről. Az értesítést és számlát a Danubid kizárólag elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki.
A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a Felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó tételeket. A Felhasználó bármikor ellenőrizheti terheléseit és jóváírásait a „Fióktörténet” menüben.

26. A Danubid minden kiállított számlát nyomtat, papír alapon iktat és tárol. Környezetvédelmi okokból, valamint hogy ennek adminisztrációs és postai költségeinek a szolgáltatási díjba történő beépítése okán a felhasználó többlet díj megfizetésére ne kényszerüljön, ezért az üzemeltető papír alapú számlát nem, csak ennek elektronikus PDF formátumú változatát küldi meg a felhasználóknak, a regisztrációban megadott email címére, melyet a felhasználó elektronikusan tud tárolni és önmagának nyomtatni. A Felhasználó a számla jelen pont szerinti kiállításához és megküldéséhez visszavonhatatlanul hozzájárul. Mindazonáltal az üzemeltető kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy felhasználó papír alapon, nyomtatott formában és postai úton megküldött hiteles számlamásolatra tart igényt, úgy azt jelzést követően biztosítja a felhasználónak, indokolt esetben azonban ennek adminisztratív költségét felszámolhatja az igénylőnek (pl. amennyiben a nyomtatási és postázási költség magasabb, mint a számla végösszege, így az üzemeltetőnek anyagi kára keletkezne a küldésből).

27. A kiállított számlák fizetési határideje nyolc (azaz 8) munkanap. A fizetés teljesítési napja a Danubid számláján lévő jóváírás napja.

28. A számla rendezése történhet átutalással illetve direkt online fizetéssel, a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik. A tranzakciós és egy banki befizetési költségek, valamint az átláthatóság és nyomon követhetőség érdekében a Danubid üzemeltetője szigorúan tiltja és kizárja a Danubid bankszámlájára történő közvetlen készpénz befizetést. Az ilyen jellegű tranzakciók során a befizetési díj, valamint egyéb további költségek kerülnek a Danubid számláján terhelésre, ennek értelmében a befizetett összeg nem teljes mértékben íródik jóvá. A Danubid abban az esetben is kizárja a direkt banki készpénz befizetés lehetőségét, amennyiben a felhasználó a befizetési és terhelési díjakról előzetesen tájékozódik, és számlája hiánytalan rendezése érdekében a várható költségekkel megemelt összeget fizet be a Danubid bankszámlájára.

29. A kiküldött elszámolással és számlával kapcsolatos módosítási igényeket a felhasználó a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számla reklamációra nincs lehetőség.

30. Amennyiben a Danubid által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, a Danubid a fizetési határidő lejártát követően fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további türelmi idő elteltével fizetési határidő teljesítésének hiányában a Danubid a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. Az első fizetési felszólításban megjelölt türelmi idő leteltével, a meg nem fizetett szolgáltatási díjakról a Danubid második fizetési felszólítást küld. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének esetén a fennálló tartozást a Danubid követeléskezelő partnereihez adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei teljes mértékben a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként, és ezek számla függvény értékében, de akár az eredeti tartozás mértékének sokszorosát is képezhetik, mellyel kapcsolatos reklamáció és felelősség jogosságát a Danubid előzetesen kizárja. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Danubid bírósági úton érvényesítheti követelését, mely ügyvédi, jogi és bírósági eljárás költsége szintén a fizetés elmulasztásáért felelősségre vont felhasználót terheli.

31. Fizetési felszólítást a Danubid kizárólag a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott email címre küld, mely hivatalos, írásbeli értesítésnek minősül.

32. A Danubid, a felhasználó pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha a felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn. A Danubid visszatérítést csak teljes bizonyító erejű, cégszerűen, vagy 2 tanú által aláírt magánokirat alapján teljesít.

33. A Felhasználó és a Danubid, mint felek, esetleges jogvita esetén, kikötik a Danubid székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Danubid által működtetett online piactérre a magyar jog irányadó.

III. Az Eladók lehetőségei, kötelezettségei

34. A Danubid online piactéren a felhasználó aukció indítására és termék feltöltésére kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követően az eladói aktiválási folyamaton sikeresen átesett, és az aktiválási díjat megfizette.

35. Aukcióindításnál, termék eladásnál az aukciós oldalon illetve terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait, ennek hitelességéért kizárólag az eladó felel.

36. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat, fix áras összeg, villám ár, minimál árnál nagyobb nyertes licit vagy előzetes beállítások szerint az aukcióra elfogadott egyéb ajánlat vagy csere ajánlat érvényessége esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a meghirdetett termék vevőjének (az aukció nyertesének).

37. A felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat számíthatja fel, arra, az esetlegesen jelentkező és előzetesen közölt, vagy közösen egyeztetett szállítási díjon felül egyéb címszóval további díjkövetelést nem terhelhet.

38. A Danubid által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak.

39. A felhasználónak a Danubid online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, melyek egyértelmű szándéknyilatkozatot jelentenek a szóban forgó tétel megvásárlására. Érvényes ez az ajánlat alaki formájától függetlenül nyertes licit, villám ár, fix ár, egyedi ajánlat illetve csere termék ajánlat esetén is.

40. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen sem az ár felsrófolása sem egyéb más okból nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a Danubid regisztrált felhasználónevet felhasználva. Az ilyen eseteket a szolgáltató IP cím figyeléssel szűri ki, megvalósulása esetén a Danubid jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.
41. Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (például ha a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában a termék csak csomagban, nagyobb mennyiségben vásárolható meg, pl. autógumi árának egyedi feltűntetése darabárként, leírási szövegben pedig annak feltűntetése, hogy csak a 4 gumi egyben eladó) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetés nélküli felszámításra, (például csomagolási költség). Az eladó az előzetesen, vásárlás, fizetés vagy megküldés előtt egyeztetett valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

42. A Danubid oldal üzemeltetőjének minden, az előbbiekben nem feltüntetett, azonban az üzemeltető által indokoltnak tartott esetben is jogosultsága van egy meghirdetett tétel vagy aukció azonnali felfüggesztéséhez vagy törléséhez, illetve felhasználói fiók korlátozásához. Ilyen okok lehetnek például:
- indokolatlan szövegek, kulcsszavak kereső szavak alkalmazása
- vallási, faji megkülönböztetésre utaló termékek vagy szövegek
- tiltott hatalmi jelképek vagy ezeket tartalmazó tételek, digitális tartalmak
- azonos termék sorozatos feltöltése
- egyértelműen valótlan adat feltűntetése
- hamisított márkájú termékek feltöltése
- hírnév rontó, rágalmazó termékek vagy digitális tartalmak
A fent felsorolt valamint bármilyen egyéb vitás esetben a Danubid fenntartja az alábbi jogokat:
- az aukció illetve meghirdetett tétel haladéktalanul, értesítés nélkül törölhető
- indokolt esetben a felhasználói fiók azonnali korlátozása rendelhető el
- a fenti esetekbe tartozó, valamint bármilyen egyéb vitás kérdést, jogi vagy személyiségi eljárást, hírnév rontást, visszaélést, márkanév vagy védjegy jogosulatlan felhasználását, sértő vagy lázító kijelentésének minden következményét az okot kiváltó termék, aukció képi vagy szövegrész feltöltője viseli, a Danubid az ilyen jellegű tartalmat szűrésére, törlésére folyamatosan ügyel, azonban amennyiben akár rövidebb-hosszabb ideig, akár a sértett, megkárosított fél jelentkezéséig az oldalon kifogásolható tartalom jelenik meg, felelősségét ezzel kapcsolatosan az üzemeltető teljes mértékben kizárja és az azt közzétevő személyre hárítja.

43. Jótékonysági árverés: a Danubid saját szervezésében és lebonyolítási keretek között rendszeresen indít jótékonysági árveréseket, melyeket külön is hirdet számos elérhető médiában. E mellett, a felhasználóknak is lehetősége nyílik jótékonysági aukciót indítani, általuk felajánlott tárgyakra, szolgáltatásokra és kedvezményezett felé, azonban a visszaélések elkerülése érdekében kizárólag a Danubid előzetes engedélyével a részletes feltételek írásban történő rögzítését követően. A Danubid fenntartja annak jogát, hogy hozzájárulását indokolás nélkül megtagadja, bármikor visszavonhatja.

44. A Danubid által indított jótékonysági aukció esetén a Danubid az alábbiak szerint jár / járhat el:
- az aukciót a Danubid által közölt feltételek mellett privát aukcióvá teheti
- a licitálókat közvetlenül telefonon megkeresheti és legalább kétszeri sikertelen telefonos kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó licitjét indokolás, előzetes értesítés nélkül törölheti
- a Danubid a jótékonysági aukció ideje alatt az aukcióval kapcsolatosan további információkat tehet közzé
- a Danubid a jótékonysági aukciót különösen indokolt esetben annak megindítása után is visszavonhatja, felfüggesztheti, ilyen eset például amennyiben a jótékonysági felajánlással megkeresett személy vagy szervezet a hozzájárulását visszavonja, vagy a Danubid birtokába késve kerülő információ alapján arra méltatlannak minősül

45. A Danubid online piacterén kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre, vagy adható el. Szolgáltatás kizárólag részletes paraméter megadással és leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

46. Nem jeleníthető meg a termékek adatlapján olyan fotó, amely nem a valóban meghirdetett és eladó terméket ábrázolja. Amennyiben a feltűntetett kép internetről származó gyártói vagy egyéb fotó úgy ennek okát és tényét is fel kell tűntetni az aukció szövegében (pl. a kép netről származik, csak illusztráció, nem az eladásra váró termékről készült, mert a termék új, bontatlan, doboza fóliázott, és a fotó kedvéért nem bontom fel). Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, vagy bármilyen egyéb személy vagy vállalat adatai, elérhetőségei szerepelnek (kivételt képez ez alól természetesen magának a meghirdetett terméknek a márkaneve, gyártmánya, típusa és logója). Az ilyen képeket tartalmazó aukciókat a Danubid haladéktalanul törli.

47. A Danubid oldalain megjelenő aukciók zárlati idejüket követően 90 nap elteltével automatikusan törlésre kerülnek. A felhasználó banki és pénzügyi adatai, a tranzakció történet, valamint az adott és kapott értékelések adatainak változatlan megőrzése mellett a 90 napnál régebbi aukció nem lesz tovább megtekinthető.

IV. A Vásárlók lehetőségei, kötelezettségei

48. A Danubid oldalon (a Ptk. 211. §-a szerint) az érvényes ajánlatot tevő felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a licit megadásakor vállalja a termék megvásárlását az általa megadott licit értéken. Egy sikertelen magasabb licit esetén (pl. második esély) vagy felhasználói kizárás okán akár akkor is nyerő licitként jelentkezhet az aukciózárásnál a felhasználói licit, ha nem a legmagasabb licit. A megadott licit kötöttségi időszaka az aukció valós zárlati idejével azonos.

49. A tranzakció sikeres lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket vagy szolgáltatást a kialakult leütési áron és az előzetesen meghirdetett feltételekkel a vevőnek biztosítani, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket vagy szolgáltatást a leütési áron átvenni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Danubid felé jelzi, a Danubid jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót az eladó sikeresnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket vagy szolgáltatást nem adja át, vagy nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Danubid felé jelzi és igazolja, a Danubid az eladó felhasználói hozzáférését haladéktalanul korlátozza és felfüggeszti, addig, ameddig a tranzakciót a vevő sikeresnek nem igazolja vissza. Különös tekintettel érvényes ez azokra az esetekre, melyekben a vevő hitelt érdemlően igazolja, hogy a termék vételárát megfizette, azonban a terméket az eladótól nem kapta meg.

50. Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte vagy meghaladta a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére.

51. A sikeres adásvételt követően a személyes vagy egyéb módon történő tranzakció lebonyolítás alkalmával átadott és átvett termék esetén az eladónak az átvett összeget (vagy csere terméket), a vásárlónak az átvett terméket vagy igénybe vett szolgáltatást kötelessége maradéktalanul és minden részletre kiterjedően ellenőriznie. Az átadás-átvételt követően az elismert tranzakcióval kapcsolatosan reklamációnak helye nincs (kivételt képez ez alól olyan rejtett vagy működési hiba, mely az átvételkor nem volt ellenőrizhető). A Danubidnak képviselői jelenlét hiányában sem az átadáskor sem azt követően nincs mérlegelési, döntéshozói lehetősége az adásvétellel kapcsolatban, a vitás kérdéseket az eladónak és a vevőnek a Danubid bevonása nélkül kell rendeznie.

52. Kiemelt elbánást valamint azonnali szolgáltatói beavatkozást kap az az eset, amelyben a vásárlást és egyeztetést követően a vevő a termék vagy szolgáltatás vételárát átutalással megfizeti, azonban az eladó a terméket nem adja át, vagy a szolgáltatást nem biztosítja. Az ilyen esetekben a vásárló jelzését követően a Danubid üzemeltetője is felszólítást küld a termék átadására vagy szolgáltatás teljesítésére (email útján, írásban), ennek megtagadása, sikertelensége esetén a Danubid üzemeltetője jogi lépéseket tesz, valamint az eladó fiókja
felfüggesztésre kerül. A Danubid üzemeltetője az ilyen esetekben haladéktalanul rendőrségi feljelentést tehet, valamint saját kintlévőség kezelő partnereit is felkéri az eset rendezésére, a vásárló megkárosításának elkerülése érdekében. Amennyiben az állítások valóságtartalmának és az eset megvizsgálásának során bebizonyosodik, hogy a vásárló valótlant állított, és a terméket vagy szolgáltatást már rendelkezésére bocsátották, vagy azt állításával ellentétben nem is fizette ki, úgy a Danubid üzemeltetője a vásárlót végleges és visszavonhatatlan kitiltással sújtja, valamint az esettel kapcsolatosan felmerült költségeit a valótlanságot állító félnek kiszámlázza.

V. A Danubid, mint üzletkötést elősegítő közvetítő szolgáltató felelőssége

53. Az online aukciós piactér működtetését a Danubid közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Danubid semmiféle felelősséget nem vállal az online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető termékek és vagy szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Danubid kialakult vitás vagy problémás helyzetekben és azok megoldásában felhasználói bejelentést és kérést követően lehetőségeihez mérten segítséget nyújt, azonban sem anyagi, sem erkölcsi, sem jogi vagy egyéb felelősséggel nem tartozik és nem vállal, azt minden esetben a panaszolt és problémát okozó fél, az eladó vagy a vevő vállalja.

54. A Danubid nem felel az online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Danubidnem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót be is tudják fejezni.

55. A Danubid nem vállal felelősséget azokért az esetekért sem, amíg szolgáltatása bármilyen okból nem elérhető, azonban jogosult a tranzakciók és aukciók átmeneti elérhetetlensége esetén illetve azt követően azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő. Ennek alkalmazása esetén illetve annak hiányában is a Danubid kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

56. A Danubid nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, ennek értelmében bármilyen vita kialakulásakor a felhasználó mentesíti a Danubid oldalt és mindenkori üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

57. A felhasználó által az online piactéren elérhetővé tett tartalmat a Danubidjogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett oldalakon a Danubid jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

58. A Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az azt feltöltő felhasználó tartozik felelősséggel. A Danubid által működtetett online piactéren semmilyen jellegű jogellenes tartalom, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívás és vagy tartalom nem helyezhető el!

59. Amennyiben a Danubid oldalán adott felhasználó által elérhetővé tett képi, szöveges vagy egyéb tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az azt közzétevő felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Danubid által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Danubid jó hírnevének megóvása érdekében. A kifogásolt képi, szöveges vagy egyéb anyag feltöltőjének minden esetben az a regisztrált felhasználó minősül, akinek fiókja alól a jogsértő tartalom feltöltésre került. Az olyan állítását, miszerint a tartalmat nem ő töltötte fel, fiókjával jogosulatlanul visszaéltek, bíróság előtt kell megvédenie, melyhez a Danubid üzemeltetője valamennyi rendelkezésre álló technikai információt mellékel a valóság bizonyításának érdekében (például bejelentkezési IP címek).

60. Amennyiben a Danubid oldalán elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Danubid a sértő tartalmat eltávolítja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap, vagy saját maga a rendelkezésre álló információi alapján meg tudja állapítani a jogsértés tényét. A Danubid és mindenkori üzemeltetője a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

61. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Danubidtól teljesen függetlenül, a felhasználók egyedi megállapodásának megfelelően zajlik. A Danubid azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget nyújt a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének elősegítésére (például futárszolgáltatás), azonban ezeket sem a Danubid maga végzi és látja el, így ezekre az esetekre sem tartozik semmilyen jellegű felelősséggel. A Danubid oldalán elérhető, partnerek által biztosított szolgáltatásokat minden felhasználó kizárólag saját felelősségére, a partnercég és vagy szolgáltató által nyújtott feltételek alapján veheti igénybe és elismeri, hogy a Danubid nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért, még abban az esetben sem, ha ezek a szolgáltatások részben vagy egészben Danubid márkanév felhasználásával kerülnek meghirdetésre, megjelenítésre.

VI. Termékek és szolgáltatások melyek egyáltalán nem hirdethetők a Danubid oldalain

62. Az alábbi termékek és szolgáltatások eladásra hirdetése, feltöltése, megjelenítése és felkínálása szigorúan TILOS a Danubid oldalain:

- lőfegyver, és vagy engedély köteles egyéb fegyver vagy ezek alkatrészei (kivéve antik)
- lőszer, robbanószer, pirotechnikai termék, vagy ezek alkatrészei
- fegyverviselési engedélyhez nem kötött fegyvernek minősülő termék (kivéve antik)
- erotikus vagy szexuális törvénybe ütköző szolgáltatás (pl. kerítés vagy prostitúció)
- emberi testrészek, szervek, szövetek
- állati tetemek, testrészek
- alkohol (kivéve antik értéknek számító italok esetén)
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító szer
- dohányipari termék (kivéve a gyűjtemény kategóriába sorolhatók)
- veszélyes vegyi anyag
- tűz és robbanásveszélyes termék
- bankkártya, hitelkártya, egyéb fizetőeszköz (még érvénytelenített formában is)
- értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz (kivéve inaktív, antik)
- lopott vagy egyéb bűncselekményből származó termék
- szerzői jogot vagy harmadik fél bármely jogát sértő tartalom
- védjegy, szabadalom vagy egyéb oltalom alatt álló termék vagy tartalom
- hamis vagy hamisított termék
- bármilyen jellegű hamisítást, törvénysértést vagy visszaélést elősegítő termék
- kegyeleti jogot sértő tartalom
- hivatalos dokumentumok, iratok, igazolványok, érvényesítő hologramok, matricák
- gyűlöletkeltésre, faji vagy vallási megkülönböztetésre, emberek, szervezetek, csoportok vagy országok konfliktusára okot adó vagy buzdító tartalom
- személyes adatokat tartalmazó, visszaélésre vagy rágalmazásra használható tartalom
- illegális tartalmak, vagy legális tartalmak jogosulatlan elérésére szolgáló kódok, cd kulcsok, dekóder kártyák, regisztrációs számok, dekódoláshoz felhasználható eszközök
- online vagy offline fogadással és egyéb szerencsejátékkal vagy sportfogadással kapcsolatos termékek vagy tartalmak
- online tartalmakhoz jogosító hozzáférési azonosítók
- vírusok, trójai kódok, károkozó programok

További elvárások és előírások, egyéb megkötések termékek vagy szolgáltatások árusításával, elérhetővé tételével kapcsolatban:

- élelmiszernek minősülő termék esetén, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában, és adatai megadásával tölthető fel a Danubidra.
- élő állatok esetén előírás, hogy az adott fajt a Magyarországon hatályos állattartási és egyéb vonatkozó törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket
- dohányárú esetén a hirdetés nem sértheti a dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket
- fegyverek esetén kizárólag nem éles, visszavonhatatlanul hatástalanított, nem engedély köteles, emberéletre veszélytelen, személyi sérülés okozására alkalmatlan, antik eszköz tölthető fel, mely információkat fel is kell tüntetni az aukció leírásában.
- ékszer, nemesfém értékesítése esetén a forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie, valamint a felkínált nemesfémeknek magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.
- engedélyköteles termék vagy szolgáltatás esetén az eladó kötelessége a terméklapon feltüntetni, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és a termék vagy szolgáltatás árusítása nem ütközik jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe.

VII. Felhasználók korlátozása

63. A Danubid oldalán a felhasználók a lezajlott tranzakciókat követően egymás minősítésére, visszajelzés készítésére jogosultak. Minden felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan és az elvárható viselkedési és kulturális szabályoknak megfelelően megadni, figyelembe véve azt, hogy a beadott véleményezés a későbbiekben nem módosítható, és azt valamennyi felhasználó láthatja.

64. A Danubid fenntartja a jogot, hogy a Danubid oldalain közzétett tartalmakat automatizált folyamattal is szűrje. Az üzemeltetőnek jogában áll, hogy trágár, nyomdafestéket nem tűrő, kirekesztésre, gyűlöletkeltésre okot adható, illetve egyéb sértő szavakat és kifejezéseket automatizált moderálással kitiltson, szavakat, szókapcsolatokat, szövegrészeket ne jelenítsen meg a Danubid oldalain. Amennyiben egy felhasználó megítélése szerint egy általa használt kifejezés indokolatlanul került automatikus moderálás alá, úgy ezt az üzemeltető felé jelezheti, azonban semmilyen jellegű kártérítési vagy egyéb igénnyel nem élhet.

65. Mások jó hírét megalapozatlanul (vagy akár megalapozottan is, de az elvárhatónál és valósnál eltúlzottam mértékben) sértő, becsmérlő, rágalmazó visszajelzések megadásáért minden felhasználó polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Danubid és üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal a vissza- jelzésben megfogalmazott és közzétett tartalmakért.

66. A Danubid fenntartja a jogot a felhasználó által megadott adatok valódiságtartalmának ellenőrzésére, valótlan adatok esetén az adott felhasználó kizárására.

67. A Danubid fenntartja a jogot bármilyen a Danubid oldalán megjelenő tartalom, aukció vagy felhasználó kizárására, törlésére, eltávolítására, amennyiben az a Danubid megítélése szerint a felhasználó viselkedése vagy a közölt tartalom az oldallal felhasználási előírásaival, az etikus kereskedelemmel, a hatályos jogszabályokkal, vagy az elvárható viselkedés szabályaival ütközik. A Danubid üzemeltetőjének ennek megítélésében személyes, szubjektív mérlegelési és döntési jogköre van, mellyel szemben a felhasználó panasszal nem élhet.

68. A Danubid fórumaiban, szöveges és egyéb kapcsolattartó felületein a Danubid moderálási alapelvei az irányadóak, melyek alapján az alábbi tartalmak közzétételét tiltott, valamint az ezeket tartalmazó bejegyzések közzététele megakadályozásra illetve törlésre kerül:

- jogsértő hozzászólások
- regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatok megjelenítése
- agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások
- félrevezető, valótlan információkat tartalmazó hozzászólások
- hirdetések megjelentetése
- a korrekt társalgást szándékosan zavaró hozzászólások
- mások szidalmazása és vulgáris jelzőkkel történő illetése
- olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, félrevezetés a célja
- mások vallásának és etnikai hovatartozásának megjegyzése
- gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése

69. A hozzászólások valóságtartalmáért a Danubid semmilyen felelősséget nem vállal, azonban amennyiben bármely hozzászólás közvetlenül a Danubid, annak felhasználója, egyéb harmadik fél vagy a köz érdekét, jogát, vagy jogos érdekét sérti, azt a Danubid indokolás nélkül törölheti.

70. A jelen ÁFF-ben közzétett irányelvek be nem tartása a Danubid fórumokról való kitiltást vonja maga után.

VIII. Vegyes rendelkezések, kapcsolattartás, további információk

71. A Danubid adatvédelmi nyilatkozata valamint felhasználási díjtáblázata a Danuid portál erre kialakított menüpontjai alatt érhetők el.

72. Hírlevél: a hírlevélre való jelentkezés regisztrációkor automatikusan megtörténik. Leiratkozásra a felhasználói fiók beállításai között van mód.

73. A regisztrált felhasználó korábban megadott adatait bármikor módosíthatja, azonban a Danubidnak joga van a kapcsolattartás, elérhetőség, vitás kérdések eldöntésének vagy hatósági adatszolgáltatás érdekében a korábbi adatok előírás szerinti formában és ideig történő tárolására.

74. A Danubid ügyfélszolgálata és munkatársai az oldal szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, javaslatokat, felhasználói megkereséseket az e célra szolgáló online felületen fogadja, a kapcsolatfelvétel menüpontban. Kérjük, kapcsolatfelvétel előtt győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésre álló információt és lehetőséget megvizsgált-e (eladónak-vevőnek feltett kérdés, információk menüpont, gyakran ismételt kérdések menüpont, stb.) illetve hogy a kérdés, észrevétel valóban a Danubid ügyfélszolgálatát érinti-e. A felhasználói kérdéseket, kéréseket, észrevételeket és panaszokat a Danubid ügyfélszolgálata írásban, a felhasználó által megadott e-mail címére, legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő szerint vizsgálja ki és válaszolja meg.

75. A Danubid valamennyi látogatója, felhasználója, regisztrált vásárlója vagy eladója, kereskedelmi vagy a Danubid oldalt egyéb módon használó ügyfele elismeri és elfogadja, hogy az oldal használatával kapcsolatos jelen ÁFF dokumentumot elolvasta, megismerte, azzal egyet ért, és magára nézve rendelkezéseit kötelező érvényűnek tekinti. A Danubid üzemeltetője kijelenti, hogy bármely, a felhasználókat és az oldal használatát jelentősebben érintő változtatásról (pl. díjak változása) a felhasználókat a bevezetést és változtatást megelőzően legalább 15 nappal email útján értesít. Az oldal felhasználója kijelenti és elfogadja, hogy a Danubid oldaltól elérhető mindig aktuális ÁFF az érvényes és vonatkozó útmutatás, jogi rendelkezés, felhasználói szerződés a Danubid oldal használatához. Amennyiben egy felhasználó nem ért egyet jelen ÁFF rendelkezéseivel, úgy a Danubid oldal használatát haladéktalanul fel kell függesztenie.

76. A Danubid online szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a felhasználó a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média - és
Hírközlési Hatóság eljárását kérheti.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1365 Budapest Pf. 270
elektronikus levélcím: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1525 Budapest, Pf. 75
elektronikus levélcím: info@nmhh.hu